30 Ιουλίου 2012

[Αρχειακό Υλικό, 1] Το Αρχείο του Ίωνος Δραγούμη στη Γεννάδιο Βιβλιοθήκη

Το προσωπικό αρχείο του Ίωνος Δραγούμη σώζεται και διατηρείται από την Γεννάδιο Βιβλιοθήκη (Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών Αθηνών. Τα τελευταία χρόνια μάλιστα με κοινοτικούς πόρους έγινε και ψηφιοποίηση του Αρχείου, το οποίο βρίσκουμε στη διεύθυνση: http://www.ascsa.edu.gr/index.php/archives/ion-dragoumis-finding-aid

Στη διεύθυνση: http://www.ascsa.edu.gr/index.php/archives/ion-dragoumis-content-list βρίσκονται τα περιεχόμενα του προσωπικού αρχείου, ενώ στο διαδίκτυο μπορεί κάποιος να δει ψηφιοποιημένη ολόκληρη σχεδόν την αλληλογραφία του Ίωνος Δραγούμη εδώ: http://www3.ascsa.edu.gr/archives/AdvancedSearch/tabid/209/language/en-US/Default.aspx.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου