12 Οκτωβρίου 2009

Ἀπό τὸ «Καλημέρα σας!» στραβά;

του Γιάννη Χαραλαμπίδη

Ἡ νέα κυβέρνηση τοῦ Γιώργου Παπανδρέου δέν ἔχει συμπληρώσει παρά λίγα 24ωρα ἀπό τόν βίο της καί ἡ κριτική ἀπέναντί της φαίνεται ἐκ πρώτης ὄψεως ἀδόκιμη ἤ καί κακόπιστη. Ὡστόσο δέν μπορεῖ νά παραβλέψει κάποιος ὅτι ἀπό τά πρῶτα της βήματα ἡ κυβέρνηση αὐτή μᾶς ἔχει παράσχει ἕνα ὄχι εὐκαταφρόνητο δεῖγμα γραφῆς. Αὐτό μᾶς ἐπιτρέπει νά ἀποτολμήσουμε μιά διάκριση τῆς εὑρύτερης πολιτικῆς της, τουλάχιστον στόν πολύ εὐαίσθητο χῶρο τῶν ἐθνικῶν θεμάτων˙ δυστυχῶς δε τά πρῶτα συμπεράσματα δέν ἐπιτρέπουν καμμία αἰσιοδοξία.
Δέν θά μείνω καθόλου στήν πολυσυζητημένη παύση τῆς λειτουργίας τῶν Ὑπουργείων Μακεδονίας-Θράκης καί Αἰγαίου, ἡ ὁποία δεν ἔπρεπε νά γίνει ἔστω καί γιά συμβολικούς λόγους. Οὔτε καί στήν ἀπάλειψη τῆς λέξης «’Εθνικῆς» ἀπό τό Παιδείας, ἔστω κι ἄν «ἀρχή σοφίας ἡ τῶν ὀνομάτων ἐπίσκεψις» κατά Πλάτωνα. Εἶναι ἀδύνατον ὅμως νά μήν σταθῶ σέ ἀποφάσεις ἤ πράξεις κομβικές, πού θά διαμορφώσουν σε μεγάλο βαθμό τό μελλοντικό τοπίο.
Σ’ ὅτι ἀφορᾶ τήν ἐξωτερική πολιτική λοιπόν ὁ νέος πρωθυπουργός ἄφησε νά διαφανεῖ τό στῖγμα του μέ μιά σειρά ἀπό στοιχεῖα. Πρῶτο ἡ τοποθέτηση τοῦ Δημήτρη Δρούτσα στήν θέση τοῦ ἀναπληρωτή ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν – στήν οὐσία δηλαδή ὑπουργοῦ γιατί ὁ Γιῶργος Παπανδρέου μόνο συμβολικά θά ἔχει τήν θέση. Ὁ Δ.Δρούτσας εἶναι εἷς ἐκ τῶν συντακτῶν τοῦ κατάπτυστου και ἐπονείδιστου Σχεδίου Ἀνάν, πού χάρις στήν ἡγετική προσωπικότητα τοῦ μακαρίτη Τάσσου Παπαδόπουλου ὁ ἑλληνικός κυπριακός λαός ἀπέρριψε παταγωδῶς. Σ’ αὐτή τήν περίοδο πού το Κυπριακό περνᾶ σε νέα κομβική φάση καί θά ἐνταθοῦν οἱ πιέσεις γιά τήν ὅπως-ὅπως λύση τοῦ θέματος ἡ ἑλληνική κυβέρνηση ἐμπιστεύεται τό κορυφαῖο αὐτό θέμα στα χέρια ἑνός διαπρύσιου κήρυκα τοῦ ἐθνικοῦ συμβιβασμοῦ. Ὅλο τό πλαίσιο αὐτό δέν ἐμπνέει καμμία ἀπολύτως ἐμπιστοσύνη για οὐσιαστική διεκδίκηση τῶν ἐθνικῶν συμφερόντων τόσο στό Κυπριακό ὅσο κι εὑρύτερα στίς ἑλληνοτουρκικές σχέσεις.
Ἐπιπρόσθετη ἀνησυχία προκαλεῖ ἡ σπουδή τοῦ Γιώργου Παπανδρέου νά ἐπισκεφτεῖ τήν Τουρκία, πρίν ἀκόμα προλάβει νά συναντηθεῖ κἄν μέ τόν πρόεδρο τῆς Κύπρου Δημήτρη Χριστόφια. Κατά τήν ἐπίσκεψή του καί τήν συνάντησή του μέ τόν Ταγίπ Ἐρντογάν ὁ Ἕλληνας πρωθυπουργός ἐπανεπιβεβαίωσε τήν πρόθεσή του να ὑποστηρίξει πλήρως τήν εὐρωπαϊκή πορεία τῆς Τουρκίας. Τήν στιγμή πού μόλις πρό ὁλίγων ἡμερῶν ὁ Τοῦρκος ὁμόλογός του γιά ἄλλη μιά φορά ἐδήλωσε ὅτι ἡ χῶρα του δέν προτίθεται νά ἀναγνωρίσει τήν Κυπριακή Δημοκρατία. Κατά τήν ἄποψή μου δε ἰδιαιτέρως ἄξια προσοχῆς εἶναι ἡ δήλωση Παπανδρέου στά σκαλιά τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου. Ἐκεῖ ὁ νέος πρωθυπουργός μίλησε γιά μιά Κύπρο ἡ ὁποία πρέπει νά ἀπαλλαγεῖ: 1ον) ἀπό τίς σχέσεις καί τίς ἐξαρτήσεις ἀπό τίς μητέρες-χῶρες, δηλαδή νά μήν ὑφίσταται κανεῖς δεσμός καί σχέση – πολιτική ἤ ψυχολογική – Ἐλλάδος καί Κύπρου˙ 2ον ) ἀπό τούς στρατούς κατοχῆς - ὁ χαρακτηρισμός αὐτός περιλαμβάνει καί τήν ΕΛΔΥΚ; - δηλαδή ἀποκλείεται κάθε ἑλληνική στρατιωτική παρουσία στήν Κύπρο, πιθανότατα καί στήν Ἀνατ. Μεσόγειο˙ 3ον ) ἀπό διαχωριστικές γραμμές καί τείχη, δηλαδή πάσῃ θυσίᾳ κλείσιμο τοῦ προβλήματος καί ἑνοποίηση τοῦ νησιοῦ. Δέν εἶπε ὅμως κουβέντα ὁ κύριος Παπανδρέου γιά τούς Τούρκους ἐποίκους οἱ ὁποῖοι δέν υπάρχει καμμία ἔνδειξη ὅτι θά ἀπομακρυνθοῦν ἀπό τήν Τουρκία.
Οἱ πρῶτες αὐτές κινήσεις δέν ἀφήνουν μεγάλα περιθώρια γιά προσδοκίες θετικῶν ἐξελίξεων στά ἑλληνοτουρκικά. Στό μέτωπο τῶν Σκοπίων ἀπό τήν ἄλλη εἶναι νωρίς γιά κάποια ἐξέλιξη, εἶναι ὅμως ἀκόμα νωπές οἱ προεκλογικές κορόνες τοῦ Ἀνδρέα Λοβέρδου γιά τήν ἄνευ ὅρων ἐπιστροφή Σλαβογενῶν ἀπό τά Σκόπια, οἱ ὁποῖοι θά διεκδικήσουν ἐρχόμενοι καί τίς περιουσίες τους. Ὅσο θά περνᾶ ὁ καιρός θά ἔχουμε τήν δυνατότητα νά δοῦμε πολλά γύρω ἀπό τά ἐθνικά μας θέματα, καθῶς ἄλλωστε εἰσερχόμαστε σέ μιά περίοδο πού ἐγκυμονεῖ ποικίλες προοπτικές. Θετικές ἤ ἀρνητικές; Ὀψόμεθα!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου