22 Φεβρουαρίου 2010

Κατ’ ἀρχὴν τί εἶναι ἡ Σημαία; Διὰ τοὺς γραικύλους τῶν τηλεοπτικῶν παραθύρων καὶ διὰ τοὺς τηλεγενιτσάρους εἶναι ἕνα κομμάτι πανί. Διὰ τοὺς Ἑλληνόφρονας εἶναι τὸ ὀπτικὸν Ἐθνικόν μας σύμβολον, ὅπως ἀκουστικὸν Ἐθνικὸν σύμβολον εἶναι ὁ Ἐθνικός μας Ὕμνος. Τὰ δύο αὐτὰ σύμβολα ἐκφράζουν τὸν Ἑλληνισμόν, τὴν Ἱστορίαν, τὸν Πολιτισμὸν καὶ τὰ Ἰδεώδη του.
Κωνσταντίνος Α. Πλεύρης, « Ἡ Σημαία» , σελὶς 25.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου